Nieuwe woonzorgvoorzieningen en zorghotels
  »lees meer

CTA-Zorg biedt ondersteuning aan veelal kleinschalige particuliere (woon)zorg-organisaties en aan diegenen die een dergelijke organisatie willen opzetten of financieren. Het gaat daarbij om voorzieningen waarvan de bewoners/ gasten/ cliënten een (vaak aanzienlijke) zorgvraag hebben. Als het gaat om (echt)paren, dient in ieder geval één van de partners een zorgbehoefte te hebben.

 


Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn:

In de voorzieningen wordt alle benodigde zorg en/of verpleging geboden; in de woonvoorzieningen kan men in principe tot het eind van het leven blijven wonen. Alleen wanneer opname in een ziekenhuis of in een gesloten instelling noodzakelijk is, zal een andere oplossing moeten worden gezocht. Dit geldt uiteraard niet voor de zorghotels en de 'herstel'voorzieningen, daar is het uitgangspunt dat de gast na verloop van tijd weer terugkeert naar het eigen huis.